ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINCA LASDER’E YETKİ BELGESİ VERİLDİ

LASDER tarafından hazırlanarak Çevre ve Orman Bakanlığına sunulan “Ömrünü Tamamlamış Lastikler Atık Yönetim Stratejileri ve 2010 Uygulama Planı”, Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda; ÖTL Yönetmeliğinde belirtilen idari ve teknik esaslara ve 5.6.2009 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı ile LASDER arasında imzalanan Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimine İlişkin İşbirliği Protokolü’nde yer alan esaslara uygun bulunmuş ve LASDER’e Yetki Belgesi verilmiştir.