2021 YÜKLENİCİ REFERANS iHALESİ DUYURUSU

LASDER ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN (ÖTL) BÖLGELER BAZINDA TOPLAMA VE TAŞIMA İŞLERİNİ KAPALI ZARF USULÜ İLE TEKLİF ALARAK İHALE EDECEKTİR.

LASDER Lastik Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021  tarihleri arasında, İstanbul-Trakya, Marmara, Kuzey Orta Anadolu, Kuzey Doğu Anadolu, Ege, Güney Orta Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ÖTL toplama / taşıma ve teslimat işleri için ihale açılmıştır. Teklifler kapalı zarf usulü ile verilecektir.

İhaleye katılım için gereklilikler İhale Şartnamesinde belirtilmiştir.

İhale şartname ve dokümanı İnönü Caddesi, Mercan Sokak, STFA Blokları, B-8 Blok, Daire 6-7, 34736 Kozyatağı, Kadıköy / İSTANBUL adresinden bölge başına 950.-TL (dokuz yüz elli Türk Lirası) + KDV (KDV dahil 1,121.-TL) bedel karşılığı temin edilebilir. İsteklilerin teklif vermek istediği bölgelerle ilgili bilgiler şartname alımı sırasında verilecektir.

İhaleye teklif vereceklerin ihale şartname ve doküman bedelini İKTİSADİ İŞLETME’nin aşağıda bilgileri verilen banka hesabına yatırarak satın almaları zorunludur.

Hesap Sahibi        : LASDER LASTİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Banka Adı             : AKBANK (46)
Şube Adı               : DALYAN ŞUBESİ (388)
Hesap No              : 67263
IBAN No               : TR27 0004 6003 8888 8000 0672 63

İktisadi İşletmemizden Şartname almak üzere başvuracakların aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gereklidir:
1.Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri,
2.Faaliyet Belgesi (yeni tarihli),
3.Şartname almaya yetkili olduğuna dair firma yetkililerince imzalanmış belge ve  imza beyannamesi
veya sirküleri,
4.İhale dokümanı bedelinin İKTİSADİ İŞLETME banka hesabına yatırıldığını gösterir banka dekontu;

İstekliler, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu”nun 10. maddesinde istenen bilgi ve belgeleri vereceklerini ve bu madde de sayılan ihale dışı bırakılma durumlarında olmadıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Verilen tekliflerin geçerlik süresi, son evrak teslim tarihinden itibaren en az 60 takvim günüdür.

Teklifler  26 Kasım 2020 tarihi, saat 17:00’a kadar yukarıda belirtilen LASDER Lastik Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi adresine elden veya Kargo/Posta/Kurye eliyle teslim edilebilecek olup, son teklif saatinden sonra gelen teklifler ve Kargo/Posta/Kuryeden kaynaklanan geç teslimatlar dikkate alınmayacaktır.

LASDER LASTİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ, söz konusu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

İhale ilanı 16 Kasım 2020 tarihli Dünya gazetesi ve Milliyet gazetesinin Türkiye baskısında da yayınlanmıştır.