5 Yıllık Atık Yönetim Planı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Sunuldu

LASDER, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 04/05/2015 tarihinde Bakan oluru ile yayınlamış olduğu “Yetkilendirme Usul ve Esasları” çerçevesinde 5 yıllık Atık Yönetim Planını Bakanlığa sunmuştur.