LASDER ÜNVAN DEĞİŞİKLİKLERİ

01 Mart 2018 tarihinden itibaren

Erdoğan ŞAHİN Kurumsal İlişkiler ve Pazarlama Müdürü,

Aydın YALÇINKAYA Lojistik Planlama ve Operasyon Müdürü

olarak görevlerine devam edeceklerdir.

Bilgilerinizi rica ederiz.